DEAMBULANTS

    

 

Deambulants, una companyia gironina especialitzada en espectacles de format vertical, neix de la trobada entre els seus components després d'anys d'investigació i realització en els camps artístics respectius.
La companyia treballa a partir d'improvisacions i seguint una sèrie de propostes consensuades a nivell artístic, alternant aquesta recerca amb reunions periòdiques amb tot l'equip tècnic i d'acord sempre amb uns objectius comuns presents en tota creació artística de Deambulants: realitzar espectacles multidisciplinars, reivindicar l'ús dels espais exteriors -urbans o naturals- i dels interiors poc corrents, i donar suport a la cultura de carrer de qualitat.
El resultat vol ser una creació col·lectiva on il·luminadors, escenògrafs, creadors plàstics i visuals, músics, pallassos i ballarins aporten tot el que cal a les altres disciplines a fi de transmetre al públic tot allò que es vol explicar.

 

 
 

Sicilia 253-6è-2ª | 08025 BARCELONA | Telf: 93 4765070